Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Projekt z ZUS

„Projekt z ZUS”

Młodzież powinna wiedzieć, dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia może liczyć, jeśli opłaca składki. Dlatego też chętni uczniowie klas VIII biorą udział w projekcie edukacyjnym poszerzającym wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych.
„Projekt z ZUS” uczy młodzież, by być wzajemnie odpowiedzialnym za osoby, które przynależą do innych pokoleń (solidaryzm społeczny), ubezpieczać się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnie dbać o swoją emerytalną przyszłość. Wszystko po to, aby systematyczne budować świadomość młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne.
Podczas zajęć omawiane są podstawowe zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi w Polsce m.in. rodzaje świadczeń z ubezpieczeń społecznych, na czym polega umowa międzypokoleniowa.
Kształtowane są różne kompetencje uczniów: społeczne, obywatelskie, cyfrowe, matematyczne.
Uczniowie w ramach projektu przygotowują materiały wyjaśniające ideę ubezpieczeń. Najlepsze prace stworzone przez uczniów zgłoszone będą do konkursu.
Realizację projektu koordynuje p. Izabela Śmiałek – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.